Α3
Φάκελος P.P. Διαφανή Με Velcro Α5 - Α3
Μοντέρνος  Φάκελλος P.P. Διαφανή
με κουμπί  παρέχει χωριτικότητα μέχρι
και 100 φύλλα Α5 και Α3 και κλείνει
με κουμπί.  Από ανακυκλώσιμο υλικό
για την προστασία των εγγράφων σας.  
Διατίθεται σε 5 φωτεινά διαφανή
χρώματα που σας επιτρέπουν να
δείτε τα έγγραφα σας με ευκολία. 
Φάκελος P.P. Διαφανή Με Velcro Α5 - Α3
Μοντέρνος  Φάκελλος P.P. Διαφανή
με κουμπί  παρέχει χωριτικότητα μέχρι
και 100 φύλλα Α5 και Α3 και κλείνει
με κουμπί.  Από ανακυκλώσιμο υλικό
για την προστασία των εγγράφων σας.  
Διατίθεται σε 5 φωτεινά διαφανή
χρώματα που σας επιτρέπουν να
δείτε τα έγγραφα σας με ευκολία. 
Περισσότερα

Α3 Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.